K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


PE-PO pevný podpalovač * 40 podpalů

PE-PO pevný podpalovač * 40 podpalů

Pevný podpalovač k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket.

Více detailů


33,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - ihned k odeslání

PE-PO (pevný podpalovač) je chemický výrobek, který je vyráběn na petrolejovém základě. Výrobek má podobu bílé prolamované tabulky, určené ke 40 podpalům. Slouží ke snadnému podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích. Prostě všude tam, kde je to potřeba pořádně rozpálit!

 

Balení obsahuje 40 podpalů.

Obsah při balení: 280g

 

VAROVÁNÍ

Hořlavá tuhá látka.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře.

V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místourčené obcí.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.