K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666

PRODEJNA

Pondělí:8:00-15:30
Úterý:8:00-15:30
Středa:8:00-15:30
Čtvrtek:8:00-15:30
Pátek:8:00-15:30
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

E-SHOP

Pondělí:8:00-15:30
Úterý:8:00-15:30
Středa:8:00-15:30
Čtvrtek:8:00-15:30
Pátek:8:00-15:30
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD

Pondělí:8:00-15:30
Úterý:8:00-15:30
Středa:8:00-15:30
Čtvrtek:8:00-15:30
Pátek:8:00-15:30
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


SAVO Original 1 l * NEZASÍLÁME !!! POUZE OSOBNÍ ODBĚR V SOLNICI !!!

SAVO Original 1 l * NEZASÍLÁME !!! POUZE OSOBNÍ ODBĚR V SOLNICI !!!

Savo Original je určený k dezinfekci vody a povrchů v domácnosti, vody ve studni a vody v bazénu.

Více detailů


33,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost: SKLADEM ANO

Savo Original je určený k dezinfekci vody a povrchů v domácnosti a už více než 30 let se těší velké přízni spotřebitelů na českém trhu. Jeho použití je všestranné. Spolehlivě odstraní nebezpečné viry a bakterie, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti a vodu ve studních a bazénech. SAVO Original je tedy vhodné k dezinfekci vody, toto SAVO do studny, nebo chcete-li SAVO na bazény či SAVO do bazénů je jednoduše použitelné dle návodu na etiketě.

Spolehlivost prostředku garantuje také jeho více než 30-ti leté používání v institucích a ve zdravotnictví k dezinfekci povrchů a podlah.

Je vhodný k dezinfekci:

  • ploch a povrchů v domácnosti a kolem domu
  • vody v bazénech
  • pitné vody ve studních

 

Hlavní vlastnosti produktu:

  • Zlikviduje 99,9% bakterií a virů ve vašem okolí
  • Účinný ve vodě i na souši
  • Má bělící účinky

 

Doporučený způsob ředění:

Čištění a dezinfekce ploch a předmětů

Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok z 1 l Savo Original a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.

Dezinfekce pitné vody ve studnách

Dávkujte na každých 1000 l pitné vody 20 ml Savo Original. Vodní hladinu skrápějte naředěným roztokem SAVA (například namícháno v kbelíku nebo konvi). Po 30 min. je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Dezinfekce a likvidace řas v bazénech

SAVO Original lzde použít jako celosezónní mikobiocidní a protiporostový prostředek pro provoz bazénu ošetřovaných chlorovými přípravky

Iniciační dávka: Pro první zachlorování bazénu dávkujte 160 ml na 3m3 vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např. v kbelíku) a pak vlijte po částech do bazénu.

Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chloru v bazénu dávkujte 80 ml SAVA Original na 3m3 vody.

Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodbém horkém počasí nebo zvýšenému provozu. Dávkujte jednorázově 240 ml SAVA Original na 3m3.

 

PRVNÍ POMOC:
Při nadýchání odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze včetně chůze). Tekutý přípravek s bělícím účinkem. Nepoužívejte na kovové a smaltované povrchy, tkaninu, kůži, dřevo, gumu.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZNEŠKODNĚNÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU A JEHO OBALU:
Zbytková množství přípravku rozředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu nebo předat specializované firmě. Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci. Zákaz opakovaného použití obalu.
SKLADOVÁNÍ:
Chraňte před teplem a slunečním světlem (skladovací teplota -10 až +25°C).
ÚČINNÁ LÁTKA: chlornan sodný 47 g/kg (4,7%).
NEBEZPEČÍ:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Obsahuje chlornan sodný, hydroxid sodný.
UN 1791

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

 


POZOR !!!   TOTO ZBOŽÍ NEZASÍLÁME !!!

Cena platí pouze při objednávce přes e-shop a osobním odběru na naší prodejně v Solnici !!!

V této ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu.


Pokud toto zboží vložíte do košíku a následně vyberete způsob dopravy "ZASLÁNÍ" - objednávka bude ZRUŠENA !!!